{"status":"ok","elements":"
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u03a0\u03b5\u03c1\u03b1\u03af\u03b1: \u0391\u03bd\u03b5\u03af\u03c0\u03c9\u03c4\u03b7 \u03c4\u03c1\u03b1\u03b3\u03c9\u03b4\u03af\u03b1 \u2013 \u03a0\u03bd\u03af\u03b3\u03b7\u03ba\u03b5 5\u03c7\u03c1\u03bf\u03bd\u03bf \u03c0\u03b1\u03b9\u03b4\u03ac\u03ba\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03bb\u03af\u03b1<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u039b\u03b9\u03b2\u03cd\u03b7: \u03a6\u03cc\u03b2\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03c1\u03cc\u03bc\u03bf\u03c2 \u03bf\u03b9 \u03a4\u03bf\u03cd\u03c1\u03ba\u03bf\u03b9 \u03bc\u03b9\u03c3\u03b8\u03bf\u03c6\u03cc\u03c1\u03bf\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03c1\u03af\u03c0\u03bf\u03bb\u03b7 \u2013 \u03a3\u03ba\u03bf\u03c4\u03ce\u03bd\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03be\u03cd \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2!<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u0397 \u03a1\u03b1\u03bb\u03bb\u03af\u03b1 \u03a7\u03c1\u03b7\u03c3\u03c4\u03af\u03b4\u03bf\u03c5 \u03ad\u03c3\u03c4\u03b5\u03b9\u03bb\u03b5 \u03b5\u03be\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03bf \u03c3\u03b5 \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03b9\u03bf\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03bf \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03b5\u03c5\u03c3\u03b5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7 \u03c6\u03c9\u03c4\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03af\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u0391\u03c1\u03c7\u03b1\u03af\u03b1 \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1: \u0388\u03c4\u03c3\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ad\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b1\u03bd \u03c4\u03b1 \u03a7\u03c1\u03ad\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b3\u03bb\u03af\u03c4\u03c9\u03bd\u03b1\u03bd!<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u039e\u0395\u03a1\u0395\u0399 \u039a\u0391\u0399 \u0391\u03a5\u03a4\u039f\u03a3 \u0391\u03a0\u039f \u03a1\u039f\u0396 \u0392\u0399\u039d\u03a4\u0395\u039f! \u0393\u03b1\u03b2\u03c1\u03b9\u03ae\u03bb \u03a3\u03b1\u03ba\u03b5\u03bb\u03bb\u03b1\u03c1\u03af\u03b4\u03b7\u03c2: \u039c\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03bf\u03cd\u03bd\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03a4\u03bf\u03cd\u03bd\u03b7, \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03ce\u03c1\u03b1<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u0395\u03c6\u03bf\u03c0\u03bb\u03b9\u03c3\u03c4\u03ae\u03c2 \u0391\u03bd\u03b4\u03c1\u03ad\u03b1\u03c2 \u039c\u03b1\u03c1\u03c4\u03af\u03bd\u03bf\u03c2 : \u00ab\u039d\u03b1 \u03b1\u03c0\u03bf\u03ba\u03bb\u03b5\u03af\u03c3\u03bf\u03c5\u03bd \u03bf\u03b9 \u0388\u03bb\u03bb\u03b7\u03bd\u03b5\u03c2 \u03b5\u03c6\u03bf\u03c0\u03bb\u03b9\u03c3\u03c4\u03ad\u03c2 \u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03bf\u03c5\u03c1\u03ba\u03af\u03b1 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c0\u03c1\u03bf\u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc \u03b3\u03b9\u03b1 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b4\u03b5\u03be\u03b1\u03bc\u03b5\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2\u00bb<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u0391\u03b4\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03ba\u03c4\u03bf\u03b9 \u03bb\u03b7\u03c3\u03c4\u03ad\u03c2: \u03a7\u03c4\u03cd\u03c0\u03b7\u03c3\u03b1\u03bd \u03b7\u03bb\u03b9\u03ba\u03b9\u03c9\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7 \u03c3\u03c4\u03b1 \u03a7\u03b1\u03bd\u03b9\u03ac \u03bc\u03b5 \u03c3\u03ba\u03bf\u03c0\u03cc \u03bd\u03b1 \u03c4\u03b7 \u03bb\u03b7\u03c3\u03c4\u03ad\u03c8\u03bf\u03c5\u03bd<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u03a4\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03b5\u03c0\u03bf\u03c7\u03ae\u03c2: \u0391\u03c5\u03c4\u03cc \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03bd\u03ad\u03bf, \u03c5\u03c0\u03b5\u03c1\u03c3\u03cd\u03b3\u03c7\u03c1\u03bf\u03bd\u03bf \u03c4\u03c5\u03c6\u03ad\u03ba\u03b9\u03bf \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03bd\u03b1\u03bc\u03ad\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b8\u03c1\u03c5\u03bb\u03b9\u03ba\u03cc G3A3<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u039a\u03b1\u03c4\u03b1\u03be\u03b9\u03c9\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7 \u03b7\u03b8\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03cc\u03c2, 18 \u03c7\u03c1\u03cc\u03bd\u03b9\u03b1 \u03bc\u03b5\u03b3\u03b1\u03bb\u03cd\u03c4\u03b5\u03c1\u03b7: \u039f \u03bc\u03b5\u03b3\u03ac\u03bb\u03bf\u03c2 \u03ad\u03c1\u03c9\u03c4\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b7\u03bc\u03ae\u03c4\u03c1\u03b7 \u03a0\u03b1\u03c0\u03b1\u03bc\u03b9\u03c7\u03b1\u03ae\u03bb \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ac\u03c6\u03b7\u03c3\u03b5 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u0391\u03bb\u03af\u03ba\u03b7<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u0395\u03a7\u039f\u03a5\u039d \u039c\u03a0\u0395\u0399… \u03a3\u03b5 \u03cd\u03c8\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c6\u03c5\u03bb\u03b1\u03ba\u03ae \u039c\u03bf\u03bd\u03ac\u03b4\u03b5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03a3\u03c7\u03b7\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03af \u03c4\u03c9\u03bd \u0395\u0394 -\u0395\u03c4\u03bf\u03b9\u03bc\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u03c0\u03bf\u03bb\u03ad\u03bc\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c4\u03bf \u0395\u03b8\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc \u039a\u03ad\u03bd\u03c4\u03c1\u03bf \u0395\u03c0\u03b9\u03c7\u03b5\u03b9\u03c1\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd!<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u039a\u03bf\u03c1\u03bf\u03bd\u03bf\u03ca\u03cc\u03c2: 41 \u03bd\u03ad\u03b1 \u03ba\u03c1\u03bf\u03cd\u03c3\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1 \u2013 \u039a\u03b1\u03bd\u03ad\u03bd\u03b1\u03c2 \u03b8\u03ac\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf \u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c5\u03c4\u03b1\u03af\u03bf 24\u03c9\u03c1\u03bf<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u039a\u03b1\u03bb\u03b5\u03bd\u03c4\u03b5\u03c1\u03af\u03b4\u03b7\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u0391\u03b3\u03b9\u03ac \u03a3\u03bf\u03c6\u03b9\u03ac: \u039c\u03b5 \u03c6\u03ce\u03c4\u03b1 \u03b8\u03b1 \u201c\u03ba\u03c1\u03c5\u03c6\u03c4\u03bf\u03cd\u03bd\u201d \u03bf\u03b9 \u03c7\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03b5\u03b9\u03ba\u03cc\u03bd\u03b5\u03c2 [\u0392\u0399\u039d\u03a4\u0395\u039f]<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u0392\u039f\u039c\u0392\u0391 \u0391\u03a0\u039f \u0388\u03a1\u0395\u03a5\u039d\u0391 \u03a4\u039f\u03a5 \u0391\u03a0\u0398! \u0391\u03c5\u03c4\u03ad\u03c2 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b5\u03c2 \u03b8\u03b1 \u0398\u0395\u03a1\u0399\u03a3\u0395\u0399 \u039a\u039f\u03a3\u039c\u039f \u03bf \u03ba\u03bf\u03c1\u03bf\u03bd\u03bf\u03ca\u03cc\u03c2 \u2013 \u0388\u03c1\u03c7\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u0391\u03cd\u03b3\u03bf\u03c5\u03c3\u03c4\u03bf\u03c2 \u03bc\u03b5<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u03a0\u0391\u0393\u039a\u039f\u03a3\u039c\u0399\u0391 \u0398\u039b\u0399\u03a8\u0397! \u201c\u0388\u03c6\u03c5\u03b3\u03b5\u201d \u03c3\u03c4\u03b1 85 \u03bf \u03a4\u03b6\u03ac\u03ba\u03b9 \u03a4\u03c3\u03ac\u03c1\u03bb\u03c4\u03bf\u03bd, \u03b8\u03c1\u03cd\u03bb\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b2\u03c1\u03b5\u03c4\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c0\u03bf\u03b4\u03bf\u03c3\u03c6\u03b1\u03af\u03c1\u03bf\u03c5<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u039c\u0397\u039d \u03a4\u03a1\u039f\u039c\u0391\u039e\u0395\u03a4\u0395… \u039a\u03bf\u03bc\u03ae\u03c4\u03b7\u03c2 NEOWISE: \u0388\u03c4\u03c3\u03b9 \u03b8\u03b1 \u03c4\u03bf\u03bd \u03b4\u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u03bc\u03b5 \u03b3\u03c5\u03bc\u03bd\u03cc \u03bc\u03ac\u03c4\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03b5\u03c1\u03bd\u03ac\u03b5\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03bf\u03c5\u03c1\u03b1\u03bd\u03cc (\u03b2\u03af\u03bd\u03c4\u03b5\u03bf)<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u03a3\u03a5\u039c\u0392\u0391\u0399\u039d\u0395\u0399 \u03a4\u03a9\u03a1\u0391! \u03a4\u03bf\u03cd\u03c1\u03ba\u03bf\u03b9 \u03c0\u03bb\u03ad\u03bf\u03c5\u03bd \u03bd\u03cc\u03c4\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a3\u03cd\u03c1\u03bf\u03c5 \u2013 \u03a3\u03b5 \u03bb\u03af\u03b3\u03bf \u03b8\u03b1 \u03c6\u03c4\u03ac\u03c3\u03bf\u03c5\u03bd \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03a0\u03b5\u03b9\u03c1\u03b1\u03b9\u03ac\u2026<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u0395\u03a0\u0399\u039a\u039f! \u039f \u03a4\u03ac\u03ba\u03b7\u03c2 \u0396\u03b1\u03c7\u03b1\u03c1\u03ac\u03c4\u03bf\u03c2 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03bc\u03bf\u03c1\u03c6\u03ce\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c3\u03b5\u2026 \u0395\u03bb\u03ad\u03bd\u03b7 \u039c\u03b5\u03bd\u03b5\u03b3\u03ac\u03ba\u03b7 \u2013 \u0397 \u03b1\u03c4\u03ac\u03ba\u03b1 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03c0\u03b9\u03c3\u03c4\u03c1\u03bf\u03c6\u03ae \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c4\u03b7\u03bb\u03b5\u03cc\u03c1\u03b1\u03c3\u03b7<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>
\r\n
\r\n
\r\n \"\"<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n
\u0398\u03a1\u0391\u03a3\u039f\u03a3 \u0391\u03a0\u03a5\u0398\u039c\u0395\u039d\u039f \u0391\u03a0\u039f \u03a4\u039f\u03a5\u03a3 \u039c\u039f\u0393\u0393\u039f\u039b\u039f\u03a5\u03a3! \u201c\u0397 \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1 \u03b5\u03c5\u03b8\u03cd\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7 \u03bc\u03b7 \u03b5\u03c0\u03b1\u03bd\u03b1\u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03af\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0398\u03b5\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03a3\u03c7\u03bf\u03bb\u03ae\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a7\u03ac\u03bb\u03ba\u03b7\u03c2\u201d<\/a><\/center>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>